Schedelplaatsen: Jezus, Isis en Marioepol

Hieronder vindt u een drietal "drieluiken", maar dan in tekstvorm. Elk drieluik heeft een voorkant die uit drie paneeltjes bestaat (=3 strofes) en een "achterkant" (d.w.z. als het drieluik gesloten is) Ja, het is wat ingewikkeld, maar dat is dan maar zo. Ik schreef er twee in het verleden, waarvan het eerste over de kruisiging van Jezus gaat en de tweede over soortgelijke marteldood onder het bewind van IS. Nu in de OekraÏne de grote stad Marioepol en soortgelijke "dood" is overkomen heb ik gemeend er een derde drieluik aan te moeten toevoegen. Het zijn geen mooie en ook geen poëtische gedichten. Wel is er een cynische grondtoon. Die vond ik nodig.
De eerste twee drieluiken verschenen al in de bundel "Stand van Zaken", Boekscout, 2018

Schedelplaatsen

(3 drieluiken)

1 Jezus

(voorzijde)
Ze zeiden dat hij zich rustig hield
toen ze de tegel boven zijn hoofd
plaatsten, die gekke tekst,
onjuist bovendien: koning

Hij droeg niet meer dan een wit
en goed verhandelbaar gewaad
mooie soldatenbuit voor
een soldatenbruid

Ze schimpten dronken rolden
de stenen en daarna
kruisiging

(achterzijde)
Er was weinig afschuw later
over botbrekend geweld
of een lans in het lijf
… en ging men over
tot de orde van de dag
2 Isis

(voorzijde)
Ze zeiden dat hij zich rustig hield
toen hij de boodschap uitsprak
hem aangereikt: kijk mister president,
zie uw onderdaan.

Hij droeg niet meer dan een oranje
overall, onbruikbaar nadien.

Ze schimpten adrenaline,
slepen messen:
kijk ongelovigen wij bootsen
oude gebruiken na en dan
kop eraf

(achterzijde)
Er was afschuw even maar
elders over een losgesneden
hoofd
… en ging men over
tot de orde van de dag.


3 Marioepol

(voorzijde)
Ze zeiden dat ze rustig geworden was
nadat ze zo lang met bommen hadden gegooid
dat er alleen nog flarden waren
van uitgerookt beton
aan kromgetrokken stalen binten.

Zeggende ach,
Stad van de Gezegende,
Maria Gratia Plena:
overwegende hoe je met een naam
kunt vloeken.

Ze schimpten:
broeders, zusters, honden
en daarna tanks erover

(achterzijde)
In ons groeide schuwte.
Wij konden niet anders dan
zwijgend overgaan
tot een volgende dag
van ordeloze kou.
© Theo van de Wetering, 2022

Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Schedelplaatsen: Jezus, Isis en Marioepol

Spiraalkracht

Kort verhaal 2: Hanes en de spiegel (een kerstverhaal)

Schedelplaatsen: Jezus, Isis en Marioepol

Den Haag en het voâhbeizein van vroegâh

De Tovernotenboom 3 English nuts for sale